การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น (書道 / Shodō)” ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.45 น.) ณ ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
วิทยากร
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสุรศักดิ์ สุโอสถ (พี่แบงค์) ผู้ประสานงานโครงการ
อีเมล llc.mahidol@gmail.com
โทรศัพท์ 02-849-4611
 
ลงทะเบียนออนไลน์ รับจำนวนจำกัด 25 คน