ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ต้นกำเนิดและธรรมเนียมปฏิบัติ”

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ต้นกำเนิดและธรรมเนียมปฏิบัติ” ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบ zoom meeting

🎉🎉เปิดรับสมัครประกวดแข่งขัน 4 รายการ (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล)

🚩ประกวดร้องเพลง (ภาษาจีน)
🚩แข่งขันเล่าตำนานเทศกาลไหว้พระจันทร์ (ภาษาจีน)
🚩ประกวดการแต่งกายสไตล์จีนเชิงสร้างสรรค์
🚩แข่งขันวาดภาพเทศกาลไหว้พระจันทร์

เงื่อนไขการสมัคร
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้สนใจการประกวดสามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 รายการ

ขั้นตอนการลงทะเบียน
👉ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2564 (*รับจำนวนจำกัด) ที่ https://forms.gle/982B1T8maoQ3uvBEA
📩 ผู้ลงทะเบียนจะได้รับข้อความยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านทาง email ของท่านภายในวันที่ 28 กันยายน 2564

👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน https://forms.gle/LidAFLgVC9RDJjoH8 ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2564

📍หมายเหตุ : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อขอรับชั่วโมง Activity Transcript (AT)ได้จำนวน 3 ชั่วโมง

โครงการอื่นๆ

Read All >>