คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน

การใช้งาน Microsoft Teams
การใช้งาน ZOOM
การใช้งาน Youtube เบื้องต้น
การใช้งาน Webex meeting
การใช้งาน Google Drive
การใช้งาน google classroom เบื้องต้น
การสร้าง Timeline ด้วย Google Map
ดาวน์โหลด VPN และคู่มือการติดตั้ง