ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Symposium International Languages & Knowledge (SiLK)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Symposium International Languages & Knowledge (SiLK)

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

Conference Theme: Unity through Diversity
Sub-Theme: “Gone Digital: Expanding Horizons for Language and Knowledge”
Presentation Themes
• English for Specific Purposes: Techniques and Strategies
• Translation and Interpretation
• Trends in Language and Literary Studies
• Culture and Diversity in Learning Contexts
• Pedagogy and Methodology in the Humanities
• Technology Integration in Learning
• Curriculum Planning, Instruction and Assessment
• Practices in Language Documentation
• Indigenous Languages and Policies

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://silk2021unimap.wixsite.com/silk2021

โครงการอื่นๆ

Read All >>