โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการสอนภาษาไทยและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เหมาะสมหรับผู้ที่ต้องการสอนชาวต่างชาติให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

รุ่นที่ 20
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2565
  • ระยะเวลาการอบรม 5 – 13 มีนาคม 2565
  • ระยะเวลาเรียน 24 ชั่วโมง
  • ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
  • การอบรมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • จำนวนขั้นต่ำในการเปิดอบรม 16 คน แต่ไม่เกิน 20 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/

โครงการอื่นๆ

Read All >>