ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The Environment in the Modern Society” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรใน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “The Environment in the Modern Society”
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรใน Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf1702b932689129b6bab4a0efd1ea817

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ อีเมล sayam.spa@mahidol.edu

โครงการอื่นๆ

Read All >>