คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL แบบ ITP เน้นฝึกการทำข้อสอบแยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และ โครงสร้างไวยากรณ์) ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป และผู้ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนสอบ TOEFL

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP (ศาลายา)
 
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2564
 • กำหนดการอบรม 21 มิถุนายน – 18 สิงหาคม 2564
 • ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์  17:00 – 20:00 น.
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP (พญาไท)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2564
 • กำหนดการอบรม 19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00 – 16:00 น.
 • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • ค่าลงทะเบียน 5,600 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL ITP  (ออนไลน์)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
 • กำหนดการอบรม   14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564
 • ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัส  17:00 – 20:00 น.
 • ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
 • อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex 
 • ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 • รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/