คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆมากมาย ฝึกสอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลังจบการอบรม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2564
อบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
(รอบเย็น)
  • ระยะเวลาการอบรม   8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 
  • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
  • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 17:00 – 20:00 น.
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
(รอบวันหยุด)
  • ระยะเวลาการอบรม  6 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 
  • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
  • ทุกวันอาทิตย์  9:00 – 16:00 น.
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/