คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 16 ตอน “ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจำในสื่อบันเทิง”

งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 16 ตอน
“ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจำในสื่อบันเทิง”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565
โดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

            งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 16 ตอน “ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจำในสื่อบันเทิง” จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยภาคเช้าได้จัดพิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

            ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการบรรยายและเสวนา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา กล่าวต้อนรับ และ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่รางวัล “ศาลายาสดุดี ครั้งที่ 10” แก่คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

            จากนั้นเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษนำเรื่อง “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มาบรรยายในครั้งนี้

            ต่อด้วยศาลายาเสวนา ล้อมวงชวนคุย “ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจำในสื่อบันเทิง” ร่วมล้อมวงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เขียนหนังสือแม่น้ำบ้านยาย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) คุณอมราพร แผ่นดินทอง (ผู้เขียนบทภาพยนตร์ Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย) และคุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชวนคุยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และปิดท้ายงานด้วยการฉายภาพยนตร์ “Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย” โดยความอนุเคราะห์จากบริษัท GDH 559

          ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอพุทธมณฑล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บริษัท GDH 559 ชุมชนบ้านวัดมะเกลือที่อนุเคราะห์ดอกไม้ภายในงาน ชุมชนวัดสุวรรณารามที่จัดหาขนมพื้นบ้านสำหรับเป็นอาหารว่าง วิทยากร เครือข่ายความร่วมมือและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมภาคเช้า

ภาพกิจกรรมภาคบ่าย