คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการสอบนักแปล

รับสมัครสอบนักแปล

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ นักแปลระดับ 4 (อังกฤษเป็นไทย) ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปลระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สอบ

  1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง หรือเนื้อหาวิชาด้านการแปลในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ไม่นับรวมหลักสูตรใช้เครื่องมือช่วยแปล)
  2. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีผลงานแปลอย่างน้อย 150,000 คำ จากต้นฉบับ และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง (ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้ เครื่องมือช่วยแปล)

ช่องทางการสมัคร
ขณะนี้ยังไม่เปิดสอบ แต่ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียน ยื่นหลักฐานการสมัครสอบได้ที่ TPQI-NET

มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่เมนูด้านบน “เข้าสู่ระบบ” (กรณีที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกให้เลือก สมัครสมาชิก TPQI-NET ด้านล่างหน้าจอ เข้าสู่ระบบ และทำการเปิดสิทธิ์ผ่านอีเมลที่ได้ใช้ในการลงทะเบียนให้เรียบร้อย)  
  2. เมื่อ Sign in หรือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านมายังหน้า “ประเมินสมรรถนะบุคคล” ในหน้าจอนี้ให้ท่านกดปุ่ม “เพิ่ม” (สีเขียวมุมบนขวา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอใส่รายละเอียดส่วนตัว และประวัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร
  3. ในข้อ “1.2 ข้อมูลการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล” ให้ท่านใส่ข้อมูลตามภาพดังนี้

ในหัวข้อ Subsidize ให้เลือกตามภาพด้านล่าง

หมายเหตุ

ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบทุกข้อ มิฉะนั้นจะไม่สามารถกดบันทึกข้อมูลได้ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว โปรดบันทึกข้อมูลของท่าน

       4. เมื่อท่านกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานแล้ว เจ้าหน้าที่องค์กรฯจะตรวจสอบข้อมูลประวัติและหลักฐานของท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งให้ท่านทราบวิธีการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนรวม 1,150 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครโดยองค์กรรับรอง 900 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัครโดยสคช. 250 บาท)

ที่อยู่ของศูนย์ฯ

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Translation and Interpretation Center, Faculty of Liberal, Arts, Mahidol University (TICLA)
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website: www.la.mahidol.ac.th/th/ticla
Email: ticlamu2015@gmail.com

ติดต่อ

ประธานศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์
Tel: 02-441-4401-8
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คุณสุภิดา สมานมิตร
Tel: 02-441-4401-8 ext.1733