คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการการล่าม

บริการการล่าม

  • บริการการล่ามและประสานงานการประชุม ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ

 

  • ล่ามติดตามตัว (Escort Interpreting) ทำหน้าที่ในการติดตามบุคคล คณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กเพื่อการเยี่ยมชมสถานที่ ดูงาน การจัดประชุม การสัมภาษณ์หรือทำหน้าที่ประสานงานในด้านต่างๆระหว่างกลุ่มบุคคล

 

  • ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreting) ทำหน้าที่แปลหรือสื่อสารหลังจากผู้พูดภาษาต้นทางพูดจบลง ประมาณ 3-10 ประโยคและมีจังหวะหยุดให้ทางล่ามต่อเนื่องได้แปลสื่อสารออกมาให้ผู้ฟังได้เข้าใจ เพื่องานฝึกอบรมสัมมนา งานแถลงข่าว งานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ของศูนย์ฯ

ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Translation and Interpretation Center, Faculty of Liberal, Arts, Mahidol University (TICLA)
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Website: www.la.mahidol.ac.th/th/ticla
Email: ticlamu2015@gmail.com

ติดต่อ

ประธานศูนย์ฯ อาจารย์ ดร.ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์
Tel: 02-441-4401-8
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ คุณสุภิดา สมานมิตร
Tel: 02-441-4401-8 ext.1733