คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566

1
ทั้งหมด
1
ภาษาไทย
1
ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 18.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิด

ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร: +66 2-441-4401-8 ต่อ 1201-2

facebookfanpage: MULA Library

Email: mula.library@gmail.com