คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 12 ทุกท่าน ในโอกาสเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา