ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. +66 2441-4401-8
แฟกซ์ +66 2441-4410
อีเมล์: lapr@mahidol.ac.th

999 Phutthamonthon Sai 4 Rd. Salaya Sub-district, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 73170
Tel. +66 2441-4401-8
Fax +66 2441-4410
E-mail: lapr@mahidol.ac.th