คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Arts in Applied Linguistics (International Program)

คณะศิลปศาสตร์

About this degree

The MA Program in Applied Linguistics at Mahidol University is the program that entails both theory and research of linguistics. It offers knowledge and expertise to take our students into a role in any profession requiring specialized language awareness. Our program is research intensive; therefore, students enrolling for this program will have an opportunity to do research in a variety of areas related to English language teaching and learning which, for example, include: English phonetics, language teacher education, language testing and assessments, language material development, autonomous learning, and technology in language learning and teaching.

About this degree

The MA Program in Applied Linguistics at Mahidol University is the program that entails both theory and research of linguistics. It offers knowledge and expertise to take our students into a role in any profession requiring specialized language awareness. Our program is research intensive; therefore, students enrolling for this program will have an opportunity to do research in a variety of areas related to English language teaching and learning which, for example, include: English phonetics, language teacher education, language testing and assessments, language material development, autonomous learning, and technology in language learning and teaching.

Program Structure
 

Plan A (A2)

Weekday Program

Plan B

Weekend Program

Core courses1818
Elective courses612
Thesis12
Thematic paper6
Total (no less than)3636
Course list
1. Core courses (all 3 credits)

LAAL 503 Writing for Academic Purposes
Paraphrasing, summarizing, practice in outlining, organization of ideas, characteristics of academic writing, report and research writing

LAAL 506 Principles in Language Pedagogy
Language teaching approaches and methodologies, factors involving both teaching and learning processes, selection of materials and appropriate teaching and learning activities, strategies for measuring students’ learning outcomes, and guidelines for teachers’ self reflection

LAAL 507 Paradigms in Language Curriculum Development
A landscape of the relationships between the three paradigmns for FL curriculum development and instructional practice, reform in FL education

LAAL 510 Research Methodology in Applied Linguistics
An inquiry into research in the field of applied linguistics through the lenses of theoretical notions and concepts of three research paradigms, quantitative, qualitative, and mixed-methods, research desgins, methodological tools, data analyses, and research ethics

LAAL 512 Language Testing and Evaluation
Trends in language testing and evaluation, administration and scoring, item analysis, record and report systems, result interpretation

LAAL 667 Seminar in Applied Linguistics
Trends in language testing and evaluation, administration and scoring, item analysis, record and report systems, result interpretation

2. Elective courses (all 3 credits)

LAAL 513 Computer Technology in Language Learning and Teaching
Development of materials using computer technology, evaluating and selecting language teaching and language learning software, using computer technology in language classroom

LAAL 554 Contrastive Analysis
Analysis and study of techniques in comparing languages in various aspects, phonemes, morphemes, grammatical and semantic structures

LAAL 631 Language Program Administration
Handling problems and assessing the system of teaching and learning English for specific purposes; instructional programs, administration concepts and processes, audio-visual resources and budgetary plans

LAAL 632 Second Language Acquisition
Analysis of the process of learning a second language, the development and various factors affecting language acquisition, connection between the language acquisition process and language teaching

LAAL 633 Instructional System Design for Language Teachers
Principles of instructional system development, analysis of instructional problem, learning theories and implications for instruction design, development of detailed plan for instructional product, designing for information-based learning

LAAL 634 English Phonetics
English sounds and sound system, consonants, vowels, and suprasegmentals, the English phonetics

LAAL 671 Intercultural Communication
Intercultural communication, cultural differences in pedagogy and the role of culture in second language acquisition and learning

LAAL 672 Corpus Linguistics
Corpora in language research, analysis of data from language corpora, corpus development, use of concordancing software, trends of corpus-based language research and instruction

LAAL 673 Games and Simulations for Language Teaching
Definition, types, components, theories, design, development, application, evaluation of games and simulations for language teaching

LAAL 674 Integrated Language Teaching Strategies
A relationship between curriculum and pedagogy; the nature and characteristics of the productive and receptive language skills and of grammar; strategies and techniques for organizing activities to foster the development of such the skills

LAAL 675 Instructional Media Development
Planning and producing instructional materials in a variety of media format, including applying knowledge of perception, communication, and learning theory, learners’ characteristics, media attributes; criteria for evaluation and selecting instructional materials and equipment

3. Thesis ( Plan A(2); 12 credits)

Identifying research project; submitting research proposal; research study with concern of ethics; data collection and analysis; synthesis and critique of research results; reporting the research results and presenting thesis; writing research results for publication; publishing the research results in academic printing materials or journal or presenting it in academic conference; ethics in dissemination of the research results

4. Thematic paper (Plan B; 6 credits)

Research issues in applied linguistics; literature review, research proposal development; ethics in human research; data collection and analysis; research report writing; presentation of research results

Research topics

 1. Foreign Language Education and Its Policies
 2. Language Studies
 3. Sociology of Education
 4. English Phonetics
 5. Language Teacher Education
 6. Language Testing and Assessment
 7. Language Teaching Material Development and Evaluation
 8. Language Curriculum Development and Planning
 9. Language Learning Process
 10. Technology in Language Learning and Teaching
 11. Autonomous Learning
 12. Teacher and Learner Development
 13. Instructional System Design for Language Teachers
 14. Language Teaching
 15. Language Program Administration
 16. Games and Simulations for Language Teaching
 17. Human Computer Interaction
 18. Instructional Technology and Innovation
Successful applicant must
 1. Hold a bachelor’s degree in any field of study, or be a student in the final semester with a good academic record
 2. Have a composite GPA over 2.50 or equivalent;
 3. Demonstrate English Proficiency by having a TOEFL score of at least 500 (paper-based), an IELTS score of at least 5.5, or equivalent; or passing the English Proficiency Examination arranged by the Faculty of Graduate Studies (a minimum score of 60);
 4. Pass the program written examination

Apply Now

Program fees

Approximate tuition and fee (excl. academic service fee and living expenses).

Plan A (2) (Full-time, weekdays)

Plan A (2) (Full-time, weekdays)
 THBApprox. JPYApprox. CNYApprox. USD

Tuition fee

(24 credits)

216,000717,82242,6246,530

Thesis fee

(12 credits)

50,400179,4569,9461,524
Total266,400897,27852,5008,054

Plan B (Part-time, weekends)

 THBApprox. JPYApprox. CNYApprox. USD
Tuition fee (30 credits)297,000987,00558,6088,435
Thematic paper (6 credits)9,00029,9101,776273
Total306,000101,691560,3848,708
Scholarships

The Faculty of Graduate Studies provides its graduates with several research grants and
scholarships, for example, full or partial tuition waiver for students with excellent academic
performance, and financial support for an oral or poster presentation in a international seminar
For more information, please click the links below:
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?p=scholarship (Thai)
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?p=scholarship (English)

Double-Degree Program for Master’s Courses in Applied Linguistics (Faculty of Liberal Arts, Mahidol University and the Division of Japanese Studies, Osaka University)

cropped-logo-MU_Color.png
MA in Applied Linguistics
Mahidol University
osaka-uni
MA in Japanese Studies
Osaka University
1. Outline of the program

This Double Degree Program (DDP) is a program aimed at providing students with the opportunity to obtain two Master’s degrees simultaneously (each granted by one institution), after accomplishing study and research at both institutions and successfully fulfilling the requirements of each institution. Master’s research projects will be conducted at the two institutions under the supervision of an academic advisor from each institution.

The total period of the DDP for each student is at least 3 academic years (in general 6 semesters), where at least one academic year (2 semesters) is allocated to studies in the partner institutions. Each student must study at the sending institution for at least 1 semester (the first home period) at the beginning of the DDP. Subsequently, the student enrolls in the receiving institution as a regular student and studies there for at least two semesters to fulfill conditions for acquiring his/her degree in the receiving institution (the exchange period). Then the student returns to the sending institution and studies there to fulfill conditions for acquiring his/her degree for 2-4 semesters (the second home period). When the conditions for acquiring degrees at both institutions are fulfilled, the DDP of the student is completed and hence one Master’s degree is granted to the student by each institution.

2. Conditions for granting degrees

2.1. Condition for granting degrees by LA-MU

Plan A
Plan B
1. Complete 18 credits of core courses, with a grade of B or higher for each course1. Complete 18 credits of core courses, with a grade of B or higher for each course
2. Complete at least 6 credits of free elective courses2. Complete at least 12 credits of free elective courses
3. Have a cumulative GPA of at least 3.003. Have a cumulative GPA of at least 3.00
4. Meet the non-native language requirement of the Faculty of Graduate Studies4. Meet the non-native language requirement of the Faculty of Graduate Studies
5. Pass a thesis examination5. Pass a comprehensive examination
6. Submit a document showing that the thesis is published in a peer-reviewed journal or peer-reviewed proceedings6. Pass a thematic paper examination
 7. Submit a document showing that the thematic paper or its part is published in a peer-reviewed journal or peer-reviewed proceedings

2.1. Condition for granting degrees by Graduate School of Humanities, Osaka University

 1. Acquisition of a minimum of 30 credits
 2. After receiving the necessary guidance, the successful completion of a Master’s thesis on a specific topic in accordance with the aims of the curriculum and the successful completion of a final examination
 3. Additional or more restrictive rules may be specified in the cotutelle agreements (An agreement signed by both universities).

Remark: Even after a degree has been granted to a student who completes the DDP, if it becomes clear that at least one of the degrees does not meet with the required qualifications, then both degrees shall be invalidated.

3. Selection of applicants for enrollment

Each applicant to the DDP has to fulfill all of the following conditions:

 1. Either the applicant has the undergraduate degree from either a Japanese or Thai university before the start of the DDP.
 2. The applicant has been admitted as a new student into the regular Master’s course of the sending institution; and
 3. The applicant satisfied language requirements as specified by the sending institution.

4. Number of students allowed in the DDP

In each academic year, a maximum of 3 students shall be enrolled in the DDP from both institutions.

5. Cost and expenses

In principle, the students shall cover the following expenses by themselves:

 1. Travel expenses;
 2. Expenses for goods and consumables required for receiving education, such as books, teaching and learning materials, printing, coping and communication;
 3. Expenses for preparing/submitting their theses/dissertations and other documents necessary for degree acquisition;
 4. Fees or taxes prescribed by laws or regulations; and
 5. Expenses for health and accident insurance.

Faculty members of the program

Asst. Prof. Suthathip Thirakunkovit, Ph.D.

Program Chair

Asst. Prof. Aphiwit Liang-itsara, Ph.D.

Committee member

Assoc. Prof. Sasa Watanapokakul, SFHEA

Committee member

Chantarath Hongboontri, Ph.D.

Committee member

Professor. Rhee Seongha, Ph.D

Instructor

Living expenses

Living Cost
Example of monthly expense with on –campus accommodation (International Condominium)*

ExpensesTHB
Rent6000
Electricity and water1000
Food6000
Mobile Package400
Miscellaneous3000
Total16,400

* Subject to be vary due to living style

**health insurance of about THB 1,300 excluded

Contact

Program Director
Asst.Prof. Suthathip Thirakunkovit, Ph.D.
suthathip.thi@mahidol.edu
Fl.6, The Applied Linguistics Program, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts
Tel: 662-441-4401 ext 1614

Program Secretary
Kornsiri Boonyaprakob, Ph.D.
kornsiri.sar@mahidol.ac.th
Fl.5, The Applied Linguistics Program, Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts
Tel: 662-441-4401 ext 1530

Program Coordinator
Sopha Seethong
sopha.see@mahidol.edu
One Stop Service Room, G Fl., Sirivitaya Building, Faculty of Liberal Arts
Tel: 662-441-4401 ext 1105

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร: คุณโสภา สีทอง
 • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1105
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ Double Degree Program : คุณสุทัศน์ ปานมา
 • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1716