คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งอำนวยความสะดวก

Classroom

ห้องเรียน

Library

ห้องสมุด

Studio Room

ห้องสตูดิโอ ถ่ายภาพ และบันทึกเสียง

Common Room

ห้อง Common Room และคอมพิวเตอร์

LLC

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา