โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ประจำปี 2564

เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การอบรมเป็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ฝึกเขียนตัวอักษรทั้ง 3 ประเภทของภาษาญี่ปุ่น การฝึกสนทนาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2564

อบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

(รอบเย็น)
  • ระยะเวลาการอบรม   8 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564 
  • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
  • ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 17:00 – 20:00 น.
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
(รอบวันหยุด)
  • ระยะเวลาการอบรม  6 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 
  • ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
  • ทุกวันอาทิตย์  9:00 – 16:00 น.
  • ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
  • รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คน/รุ่น
การชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนโดย สแกน QR Code ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ e-mail: mula.caas@gmail.com  หรือ fax. 0 2441 4140

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสอบได้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0-24414401-8 ต่อ 1730, 1110, 1106
โทรสาร 0-2441-4140
E-mail: mula.caas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/MULA.CAAS/

โครงการอื่นๆ

Read All >>