คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12023บทความวิจัยZhonggen Yu, Paisan Sukjairungwattana, Wei XuPaisan SukjairungwattanaBibliometric analyses of social media for educational purposes over four decades.Frontiers in Psychology เล่มที่ 13 หน้า 1-13 ปี 2023 (January) (DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1061989)13-1-13Scopus/Q1
22023บทความวิชาการPanicha Nitisakunwut, Thanawat Nutayangkul, Aphiwit Liang-ItsaraAphiwit Liang-ItsaraThe Sociocultural Perspective on the Use of L1 as a Supporting Tool for EFL Learning.English Language Teaching เล่มที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 74-81 ปี 2023 (January) (DOI: 10.5539/elt.v16n2p74)16274-81ERIC

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12022บทความวิจัยSasa WatanapokakulSasa WatanapokakulEnglish for Event Management: A Mixed Methods Study for Needs Analysis and Course DesignThai TESOL Journal3511-38ERIC
22022บทความวิจัยSunaisah Doloh,
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooRelationships Between Thai EFL Learners' Factors, Intelligibility, and Comprehensibility Towards Varieties of EnglishTheory and Practice in Language Studies12146-54Scopus
32022บทความวิจัยLuoling Yang,
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooMotivational Factors and Intended Efforts in Learning East Asian Languages Among Thai Undergraduate StudentsTheory and Practice in Language Studies122254-262Scopus
42022บทความวิจัยYin Sophea,
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooA Corpus-Based Study of the Use of Temporal Markets in English Writing of Thai EFL WritersEnglish Language Teaching15475-85ERIC
52022บทความวิจัยNitchamon Suvongse,
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooFactors contributing to willingness to communicate in English of Thai undergraduate students in the immersion programsTheory and Practice in Language Studies124763-771Scopus
62022บทความวิจัยBenjamaporn Rungsang,
Sutinun Juntorn,
Thitiya Wangkawan,
Benjamaporn RungsangPredictors of Depressive Symptoms among Thai Undergraduate StudentsJournal of Public Health and Development20196-105Scopus
72022บทความวิจัยSubin Natdanai,
Lertsukprasert Krisna,
Chanyoo Natthapong
Natthapong ChanyooAssessing of English Morpheme Acquisition Order of Thai Deaf University StudentsJournal of Language Teaching and Research133525 - 532Scopus
82022บทความวิจัยYingyot KanchinaYingyot KanchinaRequest Modification Strategies Made by the Korean Speakers of in comparison to the Native Speakers of Thaiมนุษยศาสตร์สาร: The Journal of Human Sciences23127-62TCI 1
92022บทความวิจัยPimpitcha kuprasertPimpitcha kuprasertกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของดาราเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์: กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รักมนุษยศาสตร์สาร: The Journal of Human Sciences23127-62TCI 1
102022บทความวิจัยAphiwit Liang-itsaraAphiwit Liang-itsaraThe Comparison of Motivating Factors for Taking English and Other Foreign Languages Among Thai College StudentsTheory and Practice in Language Studies1261087-1097Scopus
112022บทความวิจัยSasa WatanapokakulSasa WatanapokakulBlended Online Learning: Perceptions and Experiences of EFL University Students and TeachersrEFLections29160-87Scopus
122022บทความวิจัยไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาการศึกษาสภาพและปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาจีนทางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมจร พุทธปัญญาปริทรรศน์72104-116TCI 1
132022บทความวิจัยวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ.2558-2562): การสร้างและเผยแพร่ความรู้นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ.2551)ไทยศึกษา181121-159TCI 1
142022บทความปริทัศน์Xu, Wei
Paisan Sukjairungwattana
Paisan SukjairungwattanaThe Study of Macau's Higher Education 1999-2019Frontiers in Education7-1-2Scopus
152022บทความวิจัยSutpratana Duangkaew
Krongchan Chantharaphaha
Sutpratana DuangkaewAttitudes of Japanese People towards the USA Military Bases in JapanJournal of Language and Culture41121-44Scopus
162022บทความวิจัยเทพ บุญตานนท์เทพ บุญตานนท์รัฐบาลไทยกับปัญหาเชลยศึกชาวเกาหลีภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2อักษรศาสตร์511134 - 151TCI 1
172022บทความวิจัย Chatchanan Yathip
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooCharacteristics of the IELTS Reading Comprehension: Implications for Development of EFL Reading Comprehension instructionJournal of Language Teaching and Research134798-808Scopus
182022บทความวิจัยพิชณี โสตถิโยธินพิชณี โสตถิโยธินความสอดคล้องของภาพสะท้อนความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อเด็กผ่านความหมายของชื่อนิทานกับเนื้อความ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1311-32TCI 1
192022บทความวิจัยChantarath Hongboontri
Warangrut Duangsaeng
Chantarath HongboontriWhat Goes on Beyond the Closed Doors: Voices from LGBTQ EFL Students.LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network152351-376Scopus
202022บทความวิจัยไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาMotivation, Learning Strategies and Outcomes in Mobile English Language LearningThe Asia-Pacific Education Researcher (DOI: https://doi.org/10.1007/s40299-022-00675-0) (เดือน August)--Scopus / Q1
212022บทความวิจัยไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาThe roles of motivation, anxiety and learning strategies in online Chinese learning among Thai learners of Chinese as a foreign languageFrontiers in Psycholigy (https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.962492)13-1-19Scopus / Q1
222022บทความวิจัยYu, Zhonggen
Xu, Wei
Paisan Sukjairungwattana
Paisan SukjairungwattanaA meta-analysis of eight factors influencing MOOC-based learning outcomes across the worldInteractive Learning Environments (https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2096641)--1-20Scopus / Q1
232022บทความวิจัยYu, Zhonggen
Xu, Wei
Paisan Sukjairungwattana
Paisan SukjairungwattanaMeta-analyses of differences in blended and traditional learning outcomes and students' attitudesFrontiers in Psychology ปี 2022 (September) (https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.926947)13161-14Scopus / Q1
242022บทความวิจัย Suthathip Thirakunkovit
Kornsiri Boonyaprakob
Suthathip ThirakunkovitDeveloping Academic Writing Skills through a Task-Based Approach: A Case Study of Students’ Collaborative WritingrEFLections293526-548Scopus
252022บทความวิจัยZhonggen Yu
Wei Xu
Paisan Sukjairungwattana
Paisan SukjairungwattanaExamining Student Behavioral Intention of Superstar Learning System by Extending Its Technology Acceptance ModelInternational Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies1711-16Scopus
262022บทความวิจัยSutpratana Duangkaew, Ruttiya Bhula-or, Sutee Anantsuksomsri, Tadashi Nakasu, Korrakot Positlimpakul, and Kullachart PrathumchaiSutpratana DuangkaewExploring Well-Being in the Work and Livelihoods of Local People During the 2011 Flood in ThailandJournal of Disaster Research176889-900Scopus
272022บทความวิจัยOrrathip Geerativudhipong, Songsri Soranasataporn, Vannaporn PhongphengVannaporn PhongphengTHE INVESTIGATION OF CHINESETFL LEARNERS’ ABILITIES TO DISTINGUISH THAI INITIAL CONSONANT SOUNDS.HASS: Humanities, Arts and Social Sciences Studies223579-588Scopus
282022บทความวิจัยThanawan Suthiwartnarueput, Thanawat NutayangkulThanawan Suthiwartnarueput, Thanawat NutayangkulThe outcome of using the Line app for English-speaking practice of Thai EFL studentsJournal of Institutional Research South East Asia-JIRSEA203161-227Scopus
292022บทความวิชาการNatdanai Subin
Aphiwit Liang-Itsara
Aphiwit Liang-ItsaraChallenges for Methodological Designs and Proposed Alternative Instruction for Teaching English Grammar to Thai Deaf and Hard-of -Hearing StudentsEnglish Language Teaching, Volume 15, Number 11 Page 70-77 (November), 2022151170-77ERIC
302022บทความวิจัยSomboon PojprasatSomboon PojprasatA Pragmatic analysis of Shylock's use of thou and you.Open Linguistics81496-511Scopus / Q1
312022บทความวิจัยPanicha Nitisakunwut, Gwo-Jen Hwang, Natthaphong ChanyooNatthaphong ChanyooPedagogical Design Perspective of Digital Game-Based English Language Learning: An Analysis of Journal Publications From 2000 to 2021International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD)1241-28Scopus
322022บทความวิจัยZhonggen Yu, Paisan Sukjairungwattana, Wei XuPaisan SukjairungwattanaEffects of Serious Games on Student Engagement, Motivation, Learning Strategies, Cognition, and EnjoymentInternational Journal of Adult Education and Technology (IJAET), Volume 13 Number 1 Page 1-15 (November), 20221311-15ERIC
332022บทความวิจัยอภิลักษณ์ เกษมผลกูลอภิลักษณ์ เกษมผลกูลดินในฐานอาหาร : จาก "ง้วนดิน" ในตำนานถึงอาหารที่เป็นดินในวัฒนธรรมไทยวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน132201-226TCI 1
342022บทความวิจัยเทพ บุญตานนท์เทพ บุญตานนท์การสัตว์แพทย์สมัยใหม่ของรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววารสารไทยศึกษา-22-25TCI 1
352022บทความวิจัยPaisan SukjairungwattanaPaisan SukjairungwattanaThe Cultural Identity of Thai-Chinese Residents in San Chao Rong Thong MarketInternational Journal of Anthropology, Volume 37 Number 3-4 Page (December), 2022373-4209-224Scopus
362022บทความวิจัยNapaphat Satchanawakul, Manasigan Kanchanachitra, Nucharapon Liangruenrom, Nattanee SatchanawakulNattanee SatchanawakulThe economic impacts of COVID-19 lockdown on low-income older people in ThailandAustralasian Journal on Ageing เล่มที่ 00 หน้า 1-10 ปี 2022 (November) (DOI: 10.1111/ajag.13163)-001-10Scopus / Q1

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12021บทความวิจัยPaisan Sukjairungwattana
Yuwadee Tirataradol
Paisan Sukjairungwattana
Yuwadee Tirataradol
สมรรถนะภาษาจีนที่คาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาภาษาจีนในมหาวิทยาลัยมหิดลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี152163-175TCI 1
22021บทความวิจัยสมบูรณ์ พจน์ประสาท
สุนันทา วิไลศิลป์
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
สุนันทา วิไลศิลป์
การรู้จำเสียงกักเส้นเสียง /?/ ในฐานะหน่วยเสียงย่อยของหน่วยเสียง /t/ ในคำภาษาอังกฤษของผู้ฟังชาวไทยวารสารภาษาและภาษาศาสตร์391151 - 169 TCI 1
32021บทความวิจัยสุนันทา วิไลศิลป์
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
สุนันทา วิไลศิลป์
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
การเปรียบเทียบปริมาณลมของพยัญชนะกักอโฆษะในคำภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษาและนักศึกษาชาวไทยวารสารภาษาและวัฒนธรรม401102-122TCI 1
42021บทความวิจัยSuppachai ChanwanakulSuppachai ChanwanakulEnglish Language Proficiency of Tour Guides at a Historical AttractionTurkish Journal of Computer and Mathematics Education12131905 - 1910Scopus
52021บทความวิชาการวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณพร พงษ์เพ็งวัฒนธรรมหนังสือของไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 9: กรณีศึกษาจากหนังสืออ่านให้ความรู้เชิงวิชาการวารสารไทยคดีศึกษา18179-154TCI 1
62021บทความวิจัยSuppachai ChanwanakulSuppachai ChanwanakulAn Evaluation Of Satisfaction On Museum Interpretation To Create Educational TourismTurkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)1261890-1898Scopus
72021บทความวิจัยSutpratana Duangkaew
Kanokwan Tangchitnusorn
Sutpratana DuangkaewMIGRATION AND SHUKATSU: JAPANESE INDIVIDUAL STRATEGIES IN THE THIRD AGE AND BEYONDHumanities, Arts and Social Sciences Studie213387-395Scopus
82021บทความวิจัยDuangkamol Chongcharoen
Phongkon Weerpiput
Phongkon WeerpiputThe Effects of Learning Management Using Contemplative Education, Coaching System and Research-Based Learning Process to Competency Development of Students in Early Childhood Education ProgramTurkish Online Journal of Qualitative Inquiry12710775-10786Scopus
92021บทความวิจัยSuppachai ChanwanakulSuppachai ChanwanakulEffectiveness of Tour Guides' Communication Skills at Historical Attractions International Journal of Entrepreneurship254S1-10Scopus
102021บทความวิจัยSuchaniya Wongwiwattana
Sasa Watanapokakul
Suchaniya Wongwiwattana
Sasa Watanapokakul
Types of Context Clues and Vocabulary Meaning Inference: Abilities and Perceptions of English Major Undergraduate Students rEFLections283357-380Scopus
112021บทความวิจัยTherdpong Thongseiratch
Tuangporn Kraiwong
Rungpat Roengpitya
Rungpat RoengpityaThe Effects of Lexical Tone Awareness on Early Word Recognition, Word Reading, and Spelling from Dictation of Thai Children: A Longitudinal StudyFrontiers in Psychology12-1-8Scopus
122021บทความวิจัยSuphanwadee Waiyaroop
Phongkon Weerpiput
Phongkon WeerpiputCompetency Development of Students Using Cognitive CoachingTurkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation32319144-19152Scopus
132021บทความวิจัยSuthathip Thirakunkovit
Seongha Rhee
Suthathip ThirakunkovitGrammatical Complexity as a Predictor of Difficulty of Grammar Items in an English TestThai TESOL Journal34293-118ERIC

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12020บทความวิจัยสุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทสุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทการออกเสียงพยัญชนะซ้อนในภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยJournal of Language and Culture39119-36TCI 1
22020บทความวิชาการฐิติภา คูประเสริฐฐิติภา คูประเสริฐกลวิธีการใช้ภาษาสื่อมูลบทในการสะท้อนความเป็นไปของสังคมไทยจากข้อความในป้ายหาเสียงเลือกตั้งวารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์151457-472TCI 1
32020บทความวิจัยภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ธนายุส ธนธิติ
ภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี143120-134TCI 1
42020บทความวิจัยเบญจมาภรณ์ รุ่งสางเบญจมาภรณ์ รุ่งสางความชุกของการพยายามฆ่าตัวตายในผู้พยายามฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องวารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุภาพ153190 - 194TCI 1
52020บทความวิจัยอภิลักษณ์ เกษมผลกูลอภิลักษณ์ เกษมผลกูลMonographs on Thai Sexology in Central of Thailand: The Thai Sexology Textbooksวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์404170-187TCI 1
62020บทความวิจัยTadashi Nakasu
Mamoru Miyamoto
Ruttiya Bhula-or
Tartat Mokkhamakkul
Sutee Anantsuksomsri
Yot Amornkitvikai
Sutpratana Duangkaew
Toshio Okazumi*4
Sutpratana DuangkaewFinding the Devastating Economic Disaster's Root Causes of the 2011 Flood in Thailand: Why Did Supply Chains Make the Disaster Worse?Journal of Disaster Research155556-570Scopus
72020บทความวิจัยณัฐกาญจน์ นาคนวลณัฐกาญจน์ นาคนวลจากโลกียะสู่โลกุตระ: การตีความแนวคิดพระพุทธศาสนาผ่านการดัดแปลง ทองเนื้อเก้า ฉบับละครโทรทัศน์วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร42249-63TCI 1
82020บทความวิจัยSongsri Soranastaporn
Vinod Dumbleka
Nophawan Yamchuti
Urairat Yamchuti
Songsri SoranastapornA Study of English communication strategies and self-efficacy of players in Salad bowl an education simulation gameKasetsart Journal of Social Sciences413551-556Scopus

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12019บทความวิจัยSuthathip Thirakunkovit
Rodrigo A. Rodríguez-Fuentes
Kyongson Park
Shelly Staples
Sutathip ThirakunkovitA Corpus-Based Analysis of Grammatical Complexity as a Measure of International Teaching Assistants Oral English ProficiencyEnglish for Specific Purposes12193-120Scopus
22019บทความวิจัยSutathip Thirakunkovit
Pisarn Bee Chamcharatsri
Sutathip ThirakunkovitA Meta-Analysis of Effectiveness of Teacher and Peer Feedback: Implications for Writing Instructions and ResearchAsian EFL Journal211140-170Scopus
22019บทความวิจัยไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี13190-99TCI 1
32019บทความวิจัยThanayus ThanathitiThanayus ThanathitiA Social Welfare Model Provided for the Disabled by the Local Administrations at the Commune Municipality level in ThailandAsian Administration and Management Review21226-235SSRN
42019บทความวิจัยทรงศรี สรณสถาพร
นภวรรณ แย้มชุติ
อุไรรัตน์ แย้มชุติ
ทรงศรี สรณสถาพรการรับรู้การทำงานเป็นทีมของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติผ่านการเล่นเกม Salad Bowlวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น131121-136TCI 1
52019บทความวิชาการปรีดี พิศภูมิวิถีปรีดี พิศภูมิวิถีจดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน: องค์ความรู้ด้านอุทกศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 4-5วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ2611-23TCI 1
62019บทความวิชาการThanayus ThanathitiThanayus ThanathitiEmpowerment: Mechanism to Develop Life Quality for Thai Persons with DisabilitiesPSAKU International of Interdisciplinary Research8197-109SSRN
72019บทความวิจัยThanayus ThanathitiThanayus ThanathitiInfluential Factors towards Political of Thai Local Senior CitizensPSAKU International Journal of Interdisciplinary Research8186-96SSRN
82019บทความวิจัยวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณศิลป์ไทยร่วมสมัยยุคสงครามเย็น: กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูล อุณหธูปวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี111109-137TCI 1
92019บทความวิจัยTanporn TrakarntalerngsakTanporn TrakarntalerngsakThe Introduction of Nihongo Speech Trainer: A Tool for Learning Japanese SoundsNIDA Journal of Language and Communication243548-58TCI 1
102019บทความวิจัยAnawat BunnagAnawat BunnagThe concept of time philosophy: A comparative study between Theravada Buddhist and Henri Bergson's concept of time from Thai philosophers' perspectivesKasetsart Journal of Social Sciences401179-185Scopus
112019บทความวิจัยAnawat Bunnag
Yuwadee Tirataradol
Anawat Bunnag
Yuwadee Tirataradol
The Concept of Love in Philosophy: A Comparative Study between Plato's idea and Chinese Philosophy Part I: Lao Tzu and the way (Tao)History of Western Philosophy eJournal121437-48SSRN
122019บทความวิจัยAnawat BunnagAnawat BunnagThe Concept of Love in Philosophy: A Comparative Study between Plato's idea and Chinese Philosophy Part II: ConfuciusCULTURAL ANTHROPOLOGY eJournal413441-52SSRN
132019บทความวิจัยAnawat BunnagAnawat BunnagGuidelines for Wisdom Development: A Comparative Study between Theravada Buddhist Learning Philosophy and Benjamin Bloom's Taxonomy from Thai education perspectivePhilosophy pf Mind eJournal12208-17SSRN
142019บทความวิจัยAnawat BunnagAnawat BunnagThe Resemblances of the Concept of Love in Theravada Buddhist Philosophy and Stoicism: A Comparative StudyANCIENT PHILOSOPHICAL & SCIENTIFIC TEXT eJournal4121-11SSRN
152019บทความวิจัยTanporn TrakarntalerngsakTanporn TrakarntalerngsakNihongo speech trainer: A Pronunciation training system for Japanese soundsJournal of Language and Education5278-85Scopus
162019บทความวิจัยNipawan Charoenlak
Reongwit Nilkote
Metawee Duangjinda
Thanatporn Kongchai
Sukanya Uruwan
Wilaiwan Thongbaion
Nipawan CharoenlakA Development of Collabovative Learning Process to Develop Sustainable Non-Smoking Behavior in UniversitiesJournal of Community Development Rearch (Humanities and Social Science)12480-94TCI 1
172019บทความวิชาการปรีดี พิศภูมิวิถีปรีดี พิศภูมิวิถีเมืองอ่างทองในมิติประวัติศาสตร์อยุธยาวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร412243-272TCI 1
182019บทความวิจัยSuthathip ThirakunkovitSuthathip ThirakunkovitExploring Writing Assessment Literacy and Classroom Practices of Thai University InstructorsThe Journal of Asia TEFL1641135-1151Scopus
192019บทความวิชาการเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเพณีขี่สัตว์แห่นาคกับสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาวารสารไทยศึกษา1521-29TCI 1
202019บทความวิจัยศฬิษา วิทยาศรัย
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
ศฬิษา วิทยาศรัย
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
การเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยVeridian E-Journal, Silpakorn University126103-121TCI 1

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12018บทความวิชาการSuthathip ThirakunkovitSutathip ThirakunkovitA Historical Review of the Development of Listening Assessments: Pedagogical Implications to English Teaching and TestingThe New English Teacher12193-120ACI
22018บทความวิชาการณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงานบทเรียนแสวงรู้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม361180-189TCI 2
32018บทความวิชาการสมบูรณ์ พจน์ประสาท
สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
สมบูรณ์ พจน์ประสาท
สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
การศึกษาการยืดเสียงพยัญชนะซ้ำในคำภาษาอังกฤษของคนไทย (An Exploratory Study of Thai Natives’ Gemination in English Words)วารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ1111103-1119TCI 1
42018บทความวิจัยJulia Simhony
Nattapong Chanyoo
Nattapong ChanyooA Comparison of corrective feedback used in international and EFL contextsวารสาร Journal of Language Teaching and Research93573-582EBSCO
52018บทความวิจัยSomboon PojprasatSomboon PojprasatA Reading of Robert Frost’s Poetry from the Buddhist Perspectiveวารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ International111296-313TCI 1
62018บทความวิชาการNipawan Charoenlak
Roengwit Nilakotara
Nipawan CharoenlakManagement of Thai Local Wisdom Related to Pandanus: Learning, Inheritance and Conservation for sustainableวารสาร Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับ International114524-537TCI 1
72018บทความวิจัยทรงศรี สรณสถาพร
ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
ทรงศรี สรณสถาพรผลของการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 1228282-293TCI 1
82018บทความวิจัยNattapong ChanyooNattapong ChanyooRelationships of L2 Motivational Self-System Components and Willingness to Communicate in English among Thai Undergraduate Studentsวารสาร NIDA Journal of Language and Communication23331-22TCI 1
92018บทความวิจัยThanawan Suthiwartnarueput
Surasawadee Ratanakul
Thanawan Suthiwartnarueput
Surasawadee Ratanakul
Using Line as an Alternative Channel for Improving English Writing Ability of Thai EFL StudentsJournal of Institutional Research South East Asia16146-69Scopus
102018บทความวิจัยเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลวารสารศิลปกรรมบูรพา2029-28TCI 1
112018บทความวิชาการปรีดี พิศภูมิวิถีปรีดี พิศภูมิวิถีเส้นทางวรรณกรรมไทยในฝรั่งเศสวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ4113550-58TCI 2
122018บทความวิชาการเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งประวัติความเป็นมาของการเรียกชื่อสีแบบไทยโบราณ: ศึกษาหมู่สีเขียววารสารไทยคดีศึกษา1511-46TCI 1
132018บทความวิชาการปวลักขิ์ สุรัสวดีปวลักขิ์ สุรัสวดี“เจ้าผีเสื้อ” ละครประยุกต์ประเด็นความฝันและความหวังของเยาวชนเชื้อชาติพม่าเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชมละครในนิทรรศการพม่าระยะประชิดที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเกี่ยวกับตัวตนของลูกหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น10144-68TCI 2
142018บทความวิชาการอรวี บุนนาคอรวี บุนนาคภาพสะท้อนหลักและศิลปะการพูดจากสำนวนไทยวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์20137-50TCI 2
152018บทความวิจัยอรวี บุนนาคอรวี บุนนาคการแปรรูปเขียนคำทับศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาต่างสาขาวิชาวารสารสหศาสตร์181219-264TCI 2
162018บทความวิชาการSuthathip ThirakunkovitSutathip ThirakunkovitThe Notions of Language Proficiency and Language DimensionalityPASAA 551219-236ERIC
172018บทความวิจัยAnawat BunnagAnawat BunnagTime Dilation An Addendum from Theravada Buddhist ViewpointsPhilosophy of Religion eJournal1181-9SSRN
182018บทความวิจัยSurasawadee RatanakulSurasawadee RatanakulA Move Analysis of Problem-Solution Discourse: A Pedagogical Guide for Opinion and Academic WritingArab World English Journal (AWEJ)93233-247SSRN
192018บทความวิจัยNattapong ChanyooNattapong ChanyooCohesive Devices and Academic Writing Quality of Thai Undergraduate StudentsJournal of Language Teaching and Research95994-1001EBSCO
202018บทความวิชาการเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง-ดอกไม้บรรณาการ จากสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพสู่ภาพตัวแทนอำนาจการปกครองวารสารไทยศึกษา14229-60TCI 1
212018บทความวิจัยวรรณพร พงษ์เพ็งวรรณพร พงษ์เพ็งการศึกษา "นิราศวังหลัง" ในฐานะเรื่องเล่าวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15233-43TCI 1
222018บทความวิจัยทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์ต่อการรับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts] ของผู้เรียนชาวไทยวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา8296-110TCI 1
232018บทความวิชาการสุรัสวดี รัตนกุลสุรัสวดี รัตนกุลการศึกษาปริจเฉทและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอัตภาควิเคราะห์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา6214-19TCI 1
242018บทความวิจัยยิ่งยศ กันจินะยิ่งยศ กันจินะกลวิธีความสุภาพในบันทึกแบบไม่เป็นทางการวารสารภาษาและวัฒนธรรม37235-60TCI 1

ลำดับปีประเภทผู้แต่งทั้งหมดผู้แต่งในคณะชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่ฉบับที่หน้าที่ฐานข้อมูล
12017บทความวิจัยThanawan SuthiwartnarueputThanawan SuthiwartnarueputThe Effects of Impromptu Speaking Practice on English speaking ability of Thai EFL studentsJournal of Institutional Research South East Asia Volume 15, Issue 1, Pages 106-120, 2017171106-120Scopus
22017บทความวิจัยPanida NootaweePanida Nootaweeความต้องการในการใช้งาน e-learning ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 112432-42TCI 1
32017บทความวิชาการเทพ บุญตานนท์เทพ บุญตานนท์พวกยิวแห่งบูรพาทิศ: ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวกับชาวจีนโพ้นทะเลวารสารมนุษยศาสตร์24155-79TCI 1
42017บทความวิชาการเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งกระอั้วแทงควายกับกระตั้วแทงเสือ ประวัติและพัฒนาการของการละเล่นโบราณวารสารไทยศึกษา 1311-26TCI 1
52017บทความวิชาการเทพ บุญตานนท์เทพ บุญตานนท์พระราชบัญญํติกฎอัยการศึกกับการสร้างอำนาจพิเศษในกรอบรัฐธรรมนูญวารสารอักษรศาสตร์4611-26TCI 1
62017บทความวิชาการPredee PhisphumvidhiPredee PhisphumvidhiLe roi Mongkut et la France au XIXIe siecle: apercu historiqueวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 4013327-31TCI 2
72017บทความวิชาการNatthapong ChanyooNatthapong ChanyooMultiliteracies: A Promising Method of EFL Classrooms in Thailandวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์282218-226TCI 1
82017บทความวิจัยชนิภรณ์ ภู่มณี
ทรงศรี สรณสถาพร
ทรงศรี สรณสถาพรการศึกษาการเรียงลำดับของอัตถภาคและการใช้ภาษาในบทคัดย่อของบทความปริทัศน์ในสาขาวิชาสัตว์ทดลองวารสารภาษาปริทัศน์ -321-28TCI 1
92017บทความวิจัยทรงศรี สรณสถาพรทรงศรี สรณสถาพรกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยตรงของผู้เรียนชาวไทยในยุคประเทศไทย 4.0วารสารววิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี11269-23TCI 1
102017บทความวิจัยอรวี บุนนาคอรวี บุนนาคหน้าที่ของการกล่าวถ้อยคำนัยผกผันในการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กองค์กรเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทยวารสารวจนะ5224-40TCI 2
112017บทความวิจัยปิยะธิดา เกตุชาติ
วรรณพร พงษ์เพ็ง
วรรณพร พงษ์เพ็งภาพแทนผู้หญิงในวรรณกรรมรักโรแมนติกสำหรับผู้ใหญ่ของสำนักพิมพ์ไลต์ ออฟ เลิฟวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม6220-36TCI 1
122017บทความวิจัยกาญจนา แซ่ฮึง
วรรณพร พงษ์เพ็ง
วรรณพร พงษ์เพ็งพันธกิจนักประพันธ์ในพื้นที่ออนไลน์: กรณีศึกษาการเล่าเรื่องผ่านภาษาของวินทร์ เลียววาริณ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจวารสารมนุษยศาสตร์สาร182104-154TCI 1
132017บทความวิจัยRungpat RoengpityaRungpat RoengpityaAn Interdisciplinary Study of the Scalar Verbs in English and Thaiวารสาร Thoughts2-37-70TCI 1
142017บทความวิจัยWarangrut Duangsaeng
Natthapong Chanyoo
Natthapong ChanyooIntelligibility of Thai English Restaurant Menus as Perceived by Thai and Non-Thai SpeakersJournal of Language Teaching and Research861081-1089EBSCO
152017บทความวิชาการสมบูรณ์ พจน์ประสาทสมบูรณ์ พจน์ประสาทถกปัญหาการเรียนการสอนวรรณคดีอังกฤษในระดับอุดมศึกษาไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี62301-320TCI 1
162017บทความวิจัยพงษ์พัฒน์ ทุ่งไธสง
ปรีดี พิศภูมิวิถี
ปรีดี พิศภูมิวิถีความเชื่อและพิธีกรรมของขบวนการฮะเร คริชณะในเมืองพัทยาวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2549103-122TCI 1
172017บทความวิจัยSurasawadee RatanakulSurasawadee RatanakulA Study of Problem-Solution Discourse: Examining TED Talks through the Lens of Move AnalysisLEARN Journal10224-46ACI