คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ด้านการคลังและพัสดุ
ปี
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ด้านการคลังและพัสดุ
ปี
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/67 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/67 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/66 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 6 เดือน (จ้างต่อจากสัญญาเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 5 อาคารสิริวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/66 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 12 เครื่อง
2566
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/65 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องปริ๊นเตอร์มัลติฟังก์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/65 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกั้นผนังห้องประชุม และคลังข้อสอบ MU-ELT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อพรมและปูพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม 728 และ 729 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/65 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/65 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/64 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/64 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาร์ทิชั่นกั้นแบ่งหน่วยงานในสำนักงานชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒/๖๔ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/64 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
2564
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2564