คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Talk To Dean

ขอเชิญชาวคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน เสนอแนะความคิดเห็น ปรึกษาปัญหา และแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงคณะฯ ของเราได้กับคณบดีโดยตรงที่นี่ … 

จดหมายทุกฉบับจะถูกส่งตรงถึงคณบดี
[ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ ]

ที่ E-mail : deanla@mahidol.ac.th

       ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, โทรศัพท์ และ E-mail ของท่าน จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแจ้งผลให้ท่านทราบ

Talks To Dean