คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2566 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตลาดร้อยปีสามชุก นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรู้นิทานพื้นบ้านเรื่อง ขุนช้างขุนแผน และวิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบัดดี้ ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย