คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

admin

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ทีม TripleM) ในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ทีม TripleM) ในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ดูเพิ่มเติม