คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

admin

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารา ยิ้มชื่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับ 3” จากการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2023 年泰东地区中文歌曲大赛

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2023 年泰东地区中文歌曲大赛

ดูเพิ่มเติม