คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

admin

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม 玛希隆美女 โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากโครงการประกวดวิดีโอสั้น หัวข้อ ไทยจีนร่วมกันมุ่งสู่อนาคต ประเภทการเล่าเรื่อง

ดูเพิ่มเติม