คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งต่อแนวคิดแห่งการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลสู่องค์กรที่ยั่งยืน: ประสบการณ์และมุมมองจากอธิการบดีปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม