คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ทีม TripleM) ในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 Conference and Exhibition ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อ “Towards a sustainable future for international education in the Asia Pacific”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควบปริญญาตรี ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูเพิ่มเติม