คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อ “คิดสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “คิดสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint” โดยคุณสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง คุณบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง บุคลากรงานบริหารและธุรการ และคุณกรรณิการ์ ปิ่นปาน บุคลากรงานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์