คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ร่วมงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทยาลัยมหิดล ศาลายา

*******************************
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ลิงก์ https://forms.gle/RgpdMBQwwqtxCr7M8
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งคำอวยพร โดยสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/XsVTSzZpbW67fu2m7