คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

MAHIDOL QUALITY FAIR 2022
“Good Governance in Digital Era”
—–
ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL)

ในหัวข้อ
“Lessons Learned from Incorporating Technology and Active Learning to Promote Digital Intelligence in an English Curriculum”
โดย ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
(คณะศิลปศาสตร์)
—–
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ที่…
https://bit.ly/3yFtnhu