คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MAHIDOL QUALITY FAIR 2022 “Good Governance in Digital Era”

MAHIDOL QUALITY FAIR 2022 “Good Governance in Digital Era”

MAHIDOL QUALITY FAIR 2022
“Good Governance in Digital Era”
—–
ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL)

ในหัวข้อ
“Lessons Learned from Incorporating Technology and Active Learning to Promote Digital Intelligence in an English Curriculum”
โดย ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
(คณะศิลปศาสตร์)
—–
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้ที่…
https://bit.ly/3yFtnhu