คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness)

ดูเพิ่มเติม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถานทูตสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย ในการแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้เฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

ดูเพิ่มเติม