April 5, 2019

Day

โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาทนักแปล-นักพากย์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ Mini Theater มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More