คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการชาวต่างประเทศ

Information and Regulations for NON-THAI Staff Members

การดูแลบุคลากรชาวต่างประเทศ

Information and Regulations for NON-THAI Staff Members
  • Handbook for foreign Personnel of Mahidol University (ENG, TH)
  • Entitlement to work (ENG, TH)
  • Making / Renewing work contracts (ENG, TH)
  • Applying for/ extending work permits (ENG, TH)
  • Visa Holding a visa (ENG, TH)
  • Rights and Benefits (ENG, TH)
  • Annual  performance agreement (ENG, TH)