คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับ

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับ

เกณฑ์การรับสมัคร
รอบ Portfolio
รอบ Quota
รอบ Admission
เกณฑ์การรับสมัคร
รอบ Portfolio
รอบ Quota
รอบ Admission
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบ 3 (Admission)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
  • โทรศัพท์ 02-441-4401-8 ต่อ 1102