คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร Museum Siam และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย และความเป็นไทยผ่านนิทรรศการชุด “ถอดรหัสไทย”
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ และอาจารย์ ดร.อนุชยาน์ มนทการติวงศ์ ได้ร่วมเดินทางกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย