คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อเข้าห้องสมุด
📚ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
หากส่งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศภายหลังจากวันดังกล่าวจะพิจารณาจัดซื้อในรอบถัดไป
📌สามารถเสนอรายชื่อได้ที่ https://forms.gle/jtKHsJynxV49cqgj6

——————————

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Facebook: MULA Library
Email: mula.library@gmail.com
โทร. 0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2