คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 16 เข้าร่วมงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

งานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

🎉คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญชวนบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 16
เข้าร่วมงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร🧑‍🎓👩‍🎓

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
📍กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
📍กิจกรรม The Last Lecture
โดยวิทยากรพิเศษ คุณนิติ ชัยชิตาทร (คุณป๋อมแป๋ม)
ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทร. 0 2441 4401 ต่อ 1748