คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Self-care for students

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Self-care for students

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Self-care for students
🔖ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
🔖เวลา 13.00 – 16.00 น.
🔖ณ ห้อง 424 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

📌พบกับกิจกรรม
💟Self-care ดูแลตนเอง
💟ออกแบบสมุดฮีลใจ ด้วยการ ตัด ปะ แปะ !
💟ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น Take care of your self

✳️โดยวิทยากร
🔸คุณอาภัสสร ผาติตานนท์
🔸คุณภาสุร จึงแย้มปิ่น
ผู้ก่อตั้งและนักจิตวิทยาจาก Cozybara

✳️*นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชั่วโมง AT 🥰
💻ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/gWHrEaEvfzsYqTRPA

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณวรางคนา อิ่มใจจิตร
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
โทร 0-2441-4401 ต่อ 1748
Email warangkana.imj@mahidol.edu