คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีพไหนที่ใช่เรา” เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

กิจกรรม “อาชีพไหนที่ใช่เรา” เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมกิจกรรม “อาชีพไหนที่ใช่เรา” เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 13:00 – 15:00 น.
ออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings
🔰 วิทยากร
•พี่ไทด์ (นักแปล)
•พี่ฮอน (Content Creator and Creative)
•พี่หมิว (Campaign Marketing Supervisor และ Accounting Manager)
•พี่แมน (Talent Acquisition Coordinator)
💥💥นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมง AT 💥💥
———————————–
Meeting number: 2643 916 8719
Meeting password: MULAalumni
———————————-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรางคนา อิ่มใจจิตร
อีเมล:warangkana.imj@mahidol.edu
โทร:02-441-4401-8 ต่อ 1748