คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครทุนเรียนต่อและแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมการสมัครทุนเรียนต่อและแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

📢หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการสมัครทุนเรียนต่อและแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

📌ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 422 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

💥เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยรับจำนวนจำกัด 50 คนแรกเท่านั้นสำหรับเข้าร่วมแบบ Onsite

💥 Online ผ่าน Facebook LIVE เพจ MULA International Relations Club
💥 ฟรีค่าลงทะเบียน
💥 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qaupWBMWKhzvYyHS7 

 

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสยาม สภานุชาต หน่วยวิเทศสัมพันธ์
โทร.0-2441-4401 ต่อ 1732
email: sayam.spa@mahidol.edu