คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ รับมอบรถจักรยาน จากบริษัทรักษาความปลอดภัย NP จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รับมอบรถจักรยาน จากบริษัทรักษาความปลอดภัย NP จำกัด โดยบริษัทได้สนับสนุนรถจักรยานไฟฟ้าจำนวน 1 คัน และจักรยานจำนวน 2 คัน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ใช้ในกิจกรรมของคณะฯ ตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัย NP จำกัด เป็นผู้แทนมอบ