คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ ประธานกรรมการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองที่สูญเสียชีวิตจากการวิจัย การทดสอบ และการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยต่อไป