งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ​ ธรรมชาติ​ และ​วัฒนธรรม​ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มกราคม 2565 คณะศิลปศาตร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ​ ธรรมชาติ​ และ​วัฒนธรรม​ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรฯ
 
จากนั้นเป็นการแนะนำข้อมูลด้านการศึกษา และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรฯ
– ข้อมูลรายวิชาเลือก และตารางสอน โดย อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
– เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย) โดย อ.ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
– การศึกษาดูงาน และการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย อ.ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง
– ข้อมูลด้านทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยทีมคณาจารย์
และวิธีใช้งานระบบเรียนออนไลน์ การค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่งานการศึกษาฯ
 
โดยหลักสูตฯ จะเริ่มการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่​ 2​ ประจำปีการศึกษา​ 2564​ ในวันที่​ 10​ มกราคม​ 2565 นี้