คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ดูเพิ่มเติม