คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่ 16- 17 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2566 “MULA OPEN HOUSE 2023” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมจากรายวิชาการพูดฝึกอบรม
กิจกรรมห้องเรียนจำลอง “ภาษา วรรณกรรม กับการท่องเที่ยว”
กิจกรรม ห้องเรียนจำลอง “ห้องเรียนเขียนข่าว – ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน”
“ทำไมต้องเรียนเอกไทย มหิดล”
กิจกรรมแนะนำหลักสูตรปรับปรุง 2566 โดยตรงจากอาจารย์ประจำสาขา ตั้งแต่เตรียมพอร์ตฯ ชีวิตการเรียน อาชีพ
ห้องเรียนจำลอง “storytelling canvas เล่าเรื่องอย่างไรให้ปัง”
รีวิว เอกไทยมหิดล” (คุยกับรุ่นพี่เอกไทย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรม English and Calligraphy
กิจกรรม ห้องเรียนจำลอง: เด็กศิลป์เรียนภาษาหมอ
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร / Literary Studies in the 21st Century
กิจกรรม Bingo-Phonetics
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
กิจกรรมกลองสามัคคี
กิจกรรมพู่กันใจเดียว
กิจกรรมตอบคำถามจีนศึกษา
รวมถึงกิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา และชุมนุมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2566” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “IGNITE THE FUTURE” จุดประกายแห่งความฝัน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานการจัดงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยในปีนี้มีส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 ส่วนงาน และมีผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 73,185 คน จากทั่วภูมิภาคของประเทศ