คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ มาร์ติน ซีเกอร์ (Martin Seeger) ผู้ก่อตั้งวิชาไทยศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษ

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ มาร์ติน ซีเกอร์ (Martin Seeger) ผู้ก่อตั้งวิชาไทยศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษ และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน