ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (13th ICHiSS International Conference on Humanities and Social Sciences)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (13th ICHiSS International Conference on Humanities and Social Sciences) ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่าย จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM