คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ระดับอุดมศึกษา 第四届“进步杯”全泰中国语言文化大赛

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวสุพิชญา ทวีพรโชค
นางสาวกรองแก้ว จารุรักษา
นางสาวฐิตาภรณ์ ศักดิ์สิริสกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
 
ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ระดับอุดมศึกษา 第四届“进步杯”全泰中国语言文化大赛
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 
จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมกับ
▪️สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย
▪️สถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪️สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
▪️สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
▪️วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▪️Shantou University
▪️บริษัททรู คลิกไลฟ์
▪️สมาคมนักธุรกิจไทยจีน
▪️Zhejiang Ocean University
▪️มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
▪️China University of Mining and Technology
▪️China University of Petroleum (East China)
▪️คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
▪️สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
▪️สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุพรรณบุรี
▪️คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
▪️Qingdao University of Science and Technology
▪️คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
▪️คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
▪️คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
▪️วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
▪️สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
▪️คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
▪️Tianjin University of Finance and Economic
▪️Tianjin University
▪️Yunnan Normal University