คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปี2566

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา (ทีม TripleM) ในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ “Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้”

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดูเพิ่มเติม

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัล popular vote จากการแข่งขันภาษาจีน ประกวดคลิปสั้น “ชวนจีนท่องเที่ยววิถีไทย”

ดูเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม 玛希隆美女 โครงการ Zhongqing Cup การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม