คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปี2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวโชติกา แอนโก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวจริญญา พวงประโคน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภททุ่ม (Tachi Waza) บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Brand’s Young Blood 2023 จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุชาวลี เขียวอัมพร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “โลกที่ฉันเห็น” ชื่อผลงาน: จดหมายจากแมวจร ในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต ปี 2566”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภสร ทองยอดพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปลล่ามไทยจีน-จีนไทย 2023 ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวบุณยาพร สายสร้อย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2566 ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชชา มีเงิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน สองภาษา ครั้งที่ 12 第十二届汉泰—泰汉双语翻译大赛

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารา ยิ้มชื่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับ 3” จากการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2023 年泰东地区中文歌曲大赛

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการแข่งขันขับร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 2023 年泰东地区中文歌曲大赛

ดูเพิ่มเติม