คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวธนัท เที่ยงมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน สัปดาห์งานหนังสือเทศกาลตรุษจีน 2024 หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ฉันอยากไปที่สุด

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวโชติกา แอนโก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวจริญญา พวงประโคน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภททุ่ม (Tachi Waza) บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปาณิสรา แก้วชูทอง และนางสาวชนัญชิตา ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ “DCU Global Youth Camp” 2024: Youth Voices in Digital Era ร่วมกับนักศึกษาจากสาธารณรัฐสิงค์โปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย และนักศึกษาชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และจังหวัดกาญจนบุรี

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน OU-MU 15-week Program ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน ในหัวข้อ “มิตรภาพไทยจีน” จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาว ปันนา ล้อเจริญกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันร้องเพลงจีน ในหัวข้อ “มิตรภาพไทยจีน” จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Brand’s Young Blood 2023 จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุชาวลี เขียวอัมพร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “โลกที่ฉันเห็น” ชื่อผลงาน: จดหมายจากแมวจร ในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต ปี 2566”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภสร ทองยอดพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปลล่ามไทยจีน-จีนไทย 2023 ระดับอุดมศึกษา ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม