คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปี2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรัสวดี ดีนก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดแต่งกลอนสามแถว ในสัปดาห์นานาชาติ The Three-Line Poem Competition for International Students

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี จากผลงานเรื่อง “เสรีแห่งชีวิต” จากการประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญญาพร นิพัทธ์เจริญวงศ์ นางสาวเบญญาภา นิพัทธ์เจริญวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ ฉันคือนักการทูต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2023 หัวข้อ “คุยเฟื่องเรื่องอาหารจีน”

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร” เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัท เที่ยงมาก นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 การแข่งขันทักษะภาษาจีน การอ่านข่าวภาษาจีน

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชญาภา วงศ์สกุลวิวัฒน์ บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษา GREATScholarships จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MA in International Relations ณ Anglia Ruskin University สหราชอาณาจักร

ดูเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุณยาพร สายสร้อย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566

ดูเพิ่มเติม