คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 10.00-17.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 10.00-17.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

– บริการพื้นที่นั่งอ่าน
– บริการพื้นที่รับชมสื่อวิดีทัศน์
– บริการพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ
ลงทะเบียนเข้าใช้บริการได้ที่ https://forms.gle/8MMCCCTzEGmdYr7z6
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อ 1 วัน
———————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
โทร. 02-4414401-4 ต่อ 1723
email: mula.language@gmail.com, llc.lamahidol@gmail.com
Facebook Page: https://web.facebook.com/mulallc