คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์

เวลาเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์

📣ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-17.30 น.
(หยุดวันอังคาร 13.00- 17.30 น. และวันหยุดราชการ)

📌เปิดบริการ
✅ บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือและรับชมสื่อวิดีทัศน์
✅ พื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

———————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC)
โทร. 02-4414401-4 ต่อ 1723
email: mula.language@gmail.com, llc.lamahidol@gmail.com
Facebook Page: https://web.facebook.com/mulallc