คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 17 ตอน “ชีวิต-ตลาด-โอกาส-วัฒนธรรม : ตลาดในอำเภอพุทธมณฑลกับผู้คนในวังวนที่เปลี่ยนผ่าน”

งานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 17 ตอน “ชีวิต-ตลาด-โอกาส-วัฒนธรรม : ตลาดในอำเภอพุทธมณฑลกับผู้คนในวังวนที่เปลี่ยนผ่าน”

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 17
ตอน “ชีวิต-ตลาด-โอกาส-วัฒนธรรม : ตลาดในอำเภอพุทธมณฑลกับผู้คนในวังวนที่เปลี่ยนผ่าน”
ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวัฒนภักดี (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย

กิจกรรมภายในงาน:
📍การมอบรางวัลศาลายาสดุดี ครั้งที่ 11
📍การบรรยาย “ตลาดในฐานะพื้นที่วัฒนธรรม” วิทยากรโดย อ.ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์

📍การเสวนา“ชีวิต-ตลาด-โอกาส-วัฒนธรรม : ตลาดในอำเภอพุทธมณฑลกับผู้คนในวังวนที่เปลี่ยนผ่าน”

(กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)
————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา โทร. 02-441-4401 – 8 ต่อ 1731