อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการธัชชาเรื่อง “BCG กับประเพณีลอยกระทง”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการธัชชาเรื่อง “BCG กับประเพณีลอยกระทง” ณ ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดย วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งภายในงานฯ มีวิทยากรร่วมการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย “มุมมองวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประเพณีลอยกระทง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ธัชชาร่วมขับเคลื่อนBCG ผ่านวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ และ “BCG กับประเพณีลอยกระทง” โดย ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ขอบคุณภาพจาก Facebook Fanpage: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม